Informatieavonden

Aan het begin van ieder schooljaar organiseert de school voor de kleutergroepen en groep drie een informatieavond. Tijdens deze avond vertellen de leerkrachten wat er in het komende schooljaar in de groep zal gaan plaatsvinden. Tevens krijgt u te horen op welke manier en waarmee de kinderen zullen gaan werken. Ook algemene informatie wordt deze avond met de ouders gedeeld.

De kinderen van de groepen 4 t/m 8 krijgen in het begin van het jaar een kind-oudergesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt de leerkracht met het kind welke doelen zij dit jaar willen realiseren. Dit in het kader van het eigenaarsschap.

In het schooljaar zelf worden regelmatig informatieavonden georganiseerd. De onderwerpen van deze avonden worden van te voren op Schoudercom bekend gemaakt.