Helpen op school

De Ouderraad en het team roepen regelmatig de hulp in van ouders voor de organisatie van bepaalde activiteiten. Dit gebeurt door middel van een oproep op Schoudercom, een brief op de deur van de klas of door persoonlijke benadering.

Als ouder kunt u op verschillende manieren actief een bijdrage leveren. Denk aan:

  • helpen bij het begeleiden naar en helpen bij het werk in de schooltuinen
  • vervoeren en begeleiden van leerlingen bij excursies
  • begeleiden van de leerlingen bij de diverse schoolsporten
  • begeleiden van groepjes leerlingen bij schoolreisjes
  • helpen bij feesten

Daarnaast beschikt iedere groep over één of meer klassenouders. De leerkracht doet regelmatig een beroep op deze ouder(s) bij de organisatie van verschillende activiteiten.