Welkom op onze school

Aandacht is wat ons kenmerkt op de Tweemaster. Dat blijkt uit de manier waarop we zelfstandig werken toesnijden op het niveau van uw kind, hoe we klassikale lessen inrichten op een manier die aansluit bij onze waarden en de belevingswereld van uw kind, hoe we omgaan met excellentie of met leerlingen die lastig meekomen, hoe we met elkaar lastige situaties zoals pesten te lijf gaan.

Onze taak is de kinderen voor te bereiden op de maatschappij. Maar dat is zeker in deze tijd niet eenvoudig. De maatschappij van morgen is een andere dan die van vandaag. Hoe zorgen we ervoor dat uw kind zich optimaal ontwikkelt in een nog onbekende samenleving? Daar gaat al onze aandacht naar uit.