Het schoolplan

Het schoolplan is het beleidsplan van onze school voor de komende vier jaar (2014-2018)

Het vermeldt, naast de huidige stand van zaken, in hoofdlijnen het onderwijskundig, personeels-, financieel en kwaliteitsbeleid. Ook beschrijft het de ontwikkelingen daarvan door de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden en wat deze voor gevolgen hebben voor het beleid op onze school.

Klik hier om het schoolplan te downloaden (pdf).