VAKANTIES EN KALENDER

Op de Tweemaster krijgen de kinderen 36 weken les. Een hele lesdag is 5,5 lesuur, woensdag 3,75 uur. Totaal 940 lesuren in een jaar. De leerkrachten werken 41,5 weken. Het jaarrooster bestaat derhalve uit:

  • lesdagen
  • roostervrije dagen (geen les maar de leerkracht werkt wel)
  • feestdagen
  • vakantiedagen
  • studiedagen

In 2007 zijn de lestijden op de Tweemaster in overleg met de ouders met een half uur per dag verlengd. Ter compensatie worden er jaarlijks 8 extra vrije dagen ingeroosterd. Deze dagen worden altijd samen met de MR vastgesteld waarbij het streven is naar een zo prettig mogelijke indeling voor de ouders (bijvoorbeeld aansluitend op een bestaande vakantie) en de kinderen (bijvoorbeeld als de zomervakantie erg laat valt).
Ook de teamstudiedagen worden in overleg gepland.

VAKANTIES
Herfstvakantie 14 – 22 oktober
Kerstvakantie 23 december – 7 januari
Voorjaarsvakantie 17 februari – 4 maart
Goede vrijdag & Pasen 30 maart – 3 april
Meivakantie & Hemelvaart 27 april – 13 mei
Pinksteren 21 & 22 mei
Roostervrije dag 25 juni
Zomervakantie 13 juli (roostervrije dag) – 26 augustus

SCHOOLKALENDER
Alle vrije dagen en overige activiteiten vindt u in de schoolkalender die u hier kunt downloaden: Tweemaster schoolkalender 2017-2018