Teamleiders en Coördinatoren

4748037417

Teamleider bovenbouw: Meinke van Ooijen

1804037415

Teamleider onderbouwbouw - Kim Stelma

4919037417

Coördinator & specialist ICT & Contactpersoon - Robert Hoogduin

5063037417

Contactpersoon - Dick den Hollander

5199037417

Coördinator Excellentie - Sylvia van der Meer

4990037417

Specialist Wetenschap & Techniek - Erika van Rooij

5172037417

Preventiemedewerker - Peter van Velthoven

IMG-20170921-WA0000

Coördinator Anti-pestgedrag & Gedragsspecialist - Mariëlle Duurkoop

Omschrijving

Teamleiders

De teamleiders zetten zich in om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en waar nodig te verbeteren. De doorgaande lijn handhaven en verbeteren is een belangrijke leidraad. Zij houden zich bezig met de goede gang van zaken in de verschillende groepen en op beide locaties. Er zijn drie groepsleerkrachten die de taak van teamleider vervullen. Meinke van Ooijen, Kim Stelma. Zij bewaken de jaarplanning en uitvoering van de onderwijskundige zaken, inhoudelijk en praktisch. Per week zijn ze een dagdeel ambulant.

ICT Coördinator

ICT heeft in de loop der jaren een belangrijke plaats ingenomen in ons onderwijs. De Tweemaster heeft in het team als ICT-coördinator Robert Hoogduin. Naast de lesgevende taken heeft de ICT-coördinator de zorg voor sturing van de ICT. Daarbinnen valt niet alleen het technische aspect van ICT maar vooral ook het maken van beleid, ondersteunen van de leerkrachten en implementeren van nieuwe ICT-onderdelen. De ICT-coördinator werkt samen met de ICT-werkgroep en heeft hij regelmatig contact met de bovenschoolse organisatie.

Contactpersonen

Op De Tweemaster zijn twee contactpersonen. Zij kunnen door zowel ouders als kinderen worden benaderd als er gevoelige zaken zoals seksuele intimidatie, seksuele handelingen, agressie, verwaarlozing, pesten en dergelijke spelen. De contactpersonen kunnen advies geven en/of verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon en/of de klachtencommissie. De contactpersonen van De Tweemaster zijn Robert Hoogduin en Dick den Hollander.  Zij zijn via Schoudercom, mail en persoonlijk op school te bereiken.

Coördinator excellentie

De Tweemaster vindt dat ook leerlingen die meer- en of hoogbegaafd zijn speciale aandacht behoeven om een doorgaande lijn te kunnen doormaken in hun ontwikkeling. Deze speciale aandacht wordt gegeven binnen het excellentieprogramma van de Tweemaster. De coördinator excellentie stemt het aanbod af op de behoeften en competenties van de leerling, in samenspraak met de ouders en de eigen leerkracht. De coördinator is ook verantwoordelijk voor de Plusklas.