Coördinatoren

Teamleiders

Meinke van Ooijen & Kim Stelma

Robert

Robert Hoogduin (ICT-coördinator en Functionaris Gegevens Bescherming)

Contactpersonen

Robert Hoogduin & Dick den Hollander (contactpersonen)

Erika

Erika van Rooij (coördinator Wetenschap & Techniek)

5172037417

Peter van Velthoven (Preventiemedewerker)

IMG-20170921-WA0000

Mariëlle Duurkoop (Anti-pestgedrag & Gedragsspecialist0

Omschrijving

Teamleiders

De teamleiders zetten zich in om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en waar nodig te verbeteren. De doorgaande lijn handhaven en verbeteren is een belangrijke leidraad. Zij houden zich bezig met de goede gang van zaken in de verschillende groepen en op beide locaties. Er zijn twee groepsleerkrachten die de taak van teamleider vervullen. Meinke van Ooijen, Kim Stelma. Zij bewaken de jaarplanning en uitvoering van de onderwijskundige zaken, inhoudelijk en praktisch. Per week zijn ze een dagdeel ambulant.

 

ICT Coördinator

ICT heeft in de loop der jaren een belangrijke plaats ingenomen in ons onderwijs. De Tweemaster heeft in het team als ICT-coördinator Robert Hoogduin. Naast de lesgevende taken heeft de ICT-coördinator de zorg voor sturing van de ICT. Daarbinnen valt niet alleen het technische aspect van ICT maar vooral ook het maken van beleid, ondersteunen van de leerkrachten en implementeren van nieuwe ICT-onderdelen. De ICT-coördinator werkt samen met de ICT-werkgroep en heeft hij regelmatig contact met de bovenschoolse organisatie.

 

Contactpersonen

Op De Tweemaster zijn twee contactpersonen. Zij kunnen door zowel ouders als kinderen worden benaderd als er gevoelige zaken zoals seksuele intimidatie, seksuele handelingen, agressie, verwaarlozing, pesten en dergelijke spelen. De contactpersonen kunnen advies geven en/of verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon en/of de klachtencommissie. De contactpersonen van De Tweemaster zijn Robert Hoogduin en Dick den Hollander.  Zij zijn via Schoudercom, mail en persoonlijk op school te bereiken.

 

Coördinator Wetenschap & Techniek

Op De Tweemaster willen wij de kinderen voorbereiden op de maatschappij waarin ze straks als volwassenen gaan functioneren. Deze maatschappij is de afgelopen tijd flink veranderd door alle technologie en wetenschap van de laatste tijd.  Wij bieden de kinderen de mogelijkheid om zelf te onderzoeken en ontdekken hoe de wereld om hen heen in elkaar steekt. Daarbij dagen we de kinderen uit om zelf te onderzoeken. Hierdoor leren de kinderen 21th century skills. De coördinator Wetenschap en Techniek zorgt ervoor dat de leerkrachten voldoende mogelijkheden, lessen en materialen hebben om de kinderen uit te dagen. 

 

Coördinator excellentie

De Tweemaster vindt dat ook leerlingen die meer- en of hoogbegaafd zijn speciale aandacht behoeven om een doorgaande lijn te kunnen doormaken in hun ontwikkeling. Deze speciale aandacht wordt gegeven binnen het excellentieprogramma van de Tweemaster. De coördinator excellentie stemt het aanbod af op de behoeften en competenties van de leerling, in samenspraak met de ouders en de eigen leerkracht. De coördinator is ook verantwoordelijk voor de Plusklas.