Protocollen

In overleg met de MR heeft De Tweemaster voor specifieke gebeurtenissen of situaties, gedetailleerde protocollen opgesteld. Ze zijn te downloaden als aparte pdf of zijn onderdeel van de Schoolgids.

Op de SCOL site vindt u een aantal SCOL-brede regelingen: Informatievoorziening gescheiden ouders, klokkenluidersregeling, privacy reglement en seksuele intimidatie. Ga via deze link naar de SCOL-brede regelingen.