Organisatie

De Tweemaster is één van de zeventien basisscholen (tien basisscholen met een katholieke identiteit en zeven basisscholen met een protestants-christelijke identiteit) van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL). Bonaventuracollege en scholengemeenschap Visser ’t Hooft - twee scholen voor voortgezet onderwijs - behoren ook tot deze stichting.

De Tweemaster heeft twee locaties. De groepen 1 t/m 4 krijgen les op het Broekplein zijn en de groepen 5 t/m 8 op het Regenboogpad. Het onderwijs aan de 13 groepen wordt verzorgd door een team van totaal 23 leerkrachten en de directie. Daarnaast is er nog één persoon voor de administratie en zijn er twee conciërges. De Tweemaster bestaat 23 jaar en telt per 1 oktober 2017 322 leerlingen.