Interne Begeleiding

Op De Tweemaster zijn twee intern begeleiders: Mariëlle Duurkoop en Ester Snuverink. Samen met de leerkrachten volgen zij de ontwikkeling van de kinderen. Het leerlingvolgsysteem is daarbij een uitgangspunt. Daarnaast spreken zij een paar keer per jaar met de leerkrachten over het wel en wee van de kinderen. Een belangrijke taak is de coördinatie van de hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben.

De directie, de intern begeleiders en de teamleiders hebben regelmatig overleg over allerlei zaken die allen aangaan. Op de agenda staan dan ook de kinderen met extra zorg.

IB-ers

Ester Snuverink & Mariëlle Duurkoop