Contact met school

Wij zorgen ervoor dat u van alle belangrijke gebeurtenissen op school op de hoogte bent, zowel wat betreft algemene schoolzaken als natuurlijk zaken die uw kind in het bijzonder treffen. Daarnaast is het belangrijk dat u ons op de hoogte stelt van belangrijke zaken die thuis spelen. We hechten enorm aan een goede communicatie met de ouders en hebben daarvoor verschillende manieren ingericht:

  • Inloop 's ochtends en na schooltijd voor korte berichten. Heeft u meer tijd nodig dan maakt de leerkracht graag met u een afspraak.
  • Schoudercom; het digitale platform voor school-ouder communicatie. Hier vindt u alle dagelijkse informatie alsook documenten die de kinderen nodig hebben voor hun huiswerk en de klassenkalenders. Schoudercom wordt gebruikt voor de communicatie tussen de ouders.
  • Aan het begin van het schooljaar vinden voor de groepen 4 t/m 8 de kind-oudergesprekken plaats. De leerkracht gaat dan met het kind in gesprek over de doelen van het komende jaar.
  • 10-minutengesprekken vinden een aantal keren per jaar plaats, naar aanleiding van de rapporten of de ontwikkeling van uw kleuter. De data zijn te vinden in de schoolkalender
  • Individuele gesprekken op afspraak met de leerkracht of intern begeleider. Deze gesprekken vinden na schooltijd binnen de werktijd van de leerkracht plaats.
  • Voortgangsgesprek / Adviesgesprek voor de groep 8 vinden rondom de herfstvakantie en in december plaats. Mocht het rapport alsnog aanleiding geven voor een aanvullend gesprek dan zal de leerkracht contact opnemen met de ouders.¬†