Zorg voor de leerlingen

Hoe zorgen we op didactisch en pedagogisch gebied voor onze leerlingen? Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. Dat kan op allerlei gebied voorkomen. De Tweemaster wil een fijne school zijn voor alle kinderen. Ook voor kinderen die moeite hebben met leren of die sociaal-emotioneel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De Tweemaster heeft in de organisatie en uitvoering van de zorg  te maken met de richtlijnen van het ministerie, maar zeker ook via het Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs regio Leiden (PPO) waarbinnen de school participeert.

Het zijn de Interne Begeleidsters die de zorg coördineren op De Tweemaster. Hoe de leerlingenzorg is georganiseerd, kunt u lezen in de schoolgids, hoofdstuk 6; Leerlingenzorg en hoofdstuk 14; Appendix-Schoolondersteuningsprofiel.