Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

SCOL staat voor Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. Onder SCOL vallen het Bonaventuracollege en het Visser ’t Hooft Lyceum en de rooms-katholieke basisscholen in Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude en de protestants-christelijke basisscholen in Leiden (voorheen PCSL).

 

SCOOL-logo